Financiële resultaten

Uitgangspunt

Uitgangspunt

2022

2023

2024

2025

2026

Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2022-2025

295

103

574

1.068

1.060

Effect herfstnota (2021)

1.313

929

1.030

1.146

-63

Effect perspectiefnota (2022)

-326

-199

-494

-589

-3.214

Effect begroting 2023-2026

0

-557

790

1.669

2.960

Uitgangspunt herfstnota

1.051

276

1.901

3.294

742

Effect perspectiefnota (2022) is inclusief wijzigingsbesluit ten aanzien van claims voor wenselijk nieuw beleid.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01